Ατμοσφαιρική ρύπανση Ιανουάριου 2021 στην Φλώρινα

 

Με έναν Ιανουάριο “ζεστό” για την περιοχή μας. Στο διάγραμμα γίνεται σύγκριση με τον σταθμό στη Φλώρινα εντός πόλης και τον σταθμό στο Παπάγου στην Αθήνα εντός πόλης. Επίπεδα μόλυνσης 2.5(PM) διπλάσια η Φλώρινα! Ο μεσος όρος των 2.5(PM) στη Φλώρινα είναι περίπου 80 2.5(PM). Αρα +60% πάνω απο όριο της “κακής ατμόσφαιρας”… Αντίθετα στο Παπάγου -10% απο το όριο της “κακής ατμόσφαιρας” με μέσο όρο 2.5(PM) τα 45 2.5(PM). Φοράτε πάντα μάσκα και να μήν έχει COVID-19… Ευχαριστώ πολύ  το ΕΙΠΑΚ για τα δεδομένα…